Villkor sverigestudenten.se

Ordergodkännande
Beställningar godkänns och behandlas enbart i enlighet med följande villkor. Genom att använda Sverigestudentens program godkänner kunden dessa villkor.

Upphovsrätt

Kunden ansvarar för innehållet i filen. Sverigestudenten tar inget ansvar för innehållet i filen. Sverigestudenten förutsätter att kunden innehar upphovsrätten för filen. Kunden är ensam ansvarig för följderna av otillåten användning av skyddade data.

Ansvar

Sverigestudenten accepterar inget ansvar för skador på eller förlust av filerna. Sverigestudenten anger uttryckligen att kvaliteten på produkten som beställs aldrig kan överskrida det som kan förväntas baserat på det som kunden ser på datorskärmen. Sverigestudenten ansvar är begränsat till produktionsfel som kan undvikas.

Leveranstid

Alla beställningar tillverkas och levereras inom tio (10) arbetsdagar från det att beställningen har mottagits. Under inga omständigheter kan förseningar i leveranstiderna berättiga en annullering av ordern eller rätt till kompensation.

Garanti

Alla reklamationer, i den utsträckning de rör en tydlig avvikelse, måste inkomma inom två veckor efter leverans av kundens order. Vid giltiga klagomål begränsas ersättningen till att ordern tillverkas på nytt. OBS! Sverigestudenten måste alltid informeras innan en retur görs.

GDPR

Sverigestudenten.se under varumärket Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks har åtagit sig att skydda våra kunders integritet och tar ansvar för säkerheten hos kundinformationen lagrade hos oss. Vi kommer att vara tydliga och transparenta med vilken information vi samlar in och vad vi använder den informationen till.

Den här policyn beskriver följande: Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i samband med din relation till oss som kund & genom användandet av vår webbsida, mobilapp och våra onlinetjänster samt i våra butiker, var vi hämtar data från, vad vi gör med den data, hur vi lagrar data, vem vi överför/delar data med, hur vi hanterar dina rättigheter till skydd av personuppgifter hur vi följer reglerna för dataskydd. Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med EU-lagstiftning för datahantering.

”Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks/Hallbäcks” (kallad ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks” i denna policy). Denna policy hänvisar i första hand till Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks och, i förekommande fall, till andra företag i Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks koncernen eller andra enheter över vilka Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks utövar styrningskontroll. Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks är ”datakontrollanten” av all personlig information som samlas in och används. Personuppgifter betyder all information som rör dig, vilket gör att vi kan identifiera dig, till exempel ditt namn, kontaktuppgifter, referensnummer, betalningsuppgifter etc. Vi kan samla in personuppgifter från dig när du tex. besöker våra hemsidor, beställer produkter ur vårt sortiment (antingen direkt eller indirekt genom våra betrodda tredje partspartners), skapar ett Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks-konto, använder vår webbsida och/eller app och andra webbplatser som är tillgängliga via vår webbplats och/eller app deltar i en undersökning eller tävling, eller när du kontaktar oss. Specifikt kan vi samla in följande kategorier av information: a. Namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer, eller andra erkända personliga ID-kortnummer och detaljer, kredit-/betalkort eller andra betalningsuppgifter. b. Beställningshistorik, inklusive information om valda tjänster. c. Information som du lämnar om dina rekommenderade vänner och bekanta. d. Information om dina inköp av våra betrodda partners produkter och tjänster. e. Information om din användning av vår hemsida och/eller app f. Kommunikation du utbyter ut med oss eller direkt till oss via brev, e-post, chattjänst, samtal och sociala medier. g. Plats, inklusive din geografiska plats i realtid för din dator eller enhet via GPS, Bluetooth och din IP-adress, tillsammans med publikationer från Wi-Fi-hotspots och celltorns platser, om du använder plats baserade funktioner och aktiverar platstjänsterna inställningar på din enhet och dator. ”Känsliga” personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Vi behandlar endast sådana uppgifter om du har uttryckt ditt samtycke, eller det är nödvändigt. Dina data kan användas för följande ändamål: a. Att tillhandahålla produkter och tjänster du efterfrågar: Vi använder den information du ger oss till att utföra de tjänster du har begärt i samband med din beställning eller köp hos oss. b. Kontakta dig i händelse av ändrad eller kompletterat köp och eller beställning. Vi kommunicerar med dig om de tjänster du har begärt och eventuella ändringar av sådana tjänster. Dessa meddelanden är inte avsedda för marknadsföringsändamål och kan inte uteslutas c. Kredit eller annan betalning/verifiering av betalnings kort: Vi använder din betalningsinformation för redovisning, fakturering och revisionsändamål och för att upptäcka och/eller förhindra eventuella bedrägliga aktiviteter. d. Administrativa eller juridiska ändamål: Vi använder dina data för statistisk och marknadsanalys, systemtestning, kundundersökningar, underhåll och utveckling, eller för att hantera en tvist eller ett krav. Observera att vi kan utföra dataprofilering baserat på de uppgifter vi samlar in från dig för statistiska och marknadsföringsanalysändamål. Alla profilerande aktiviteter kommer endast att utföras med ditt förhandsgodkännande och genom att göra allt för att säkerställa att alla uppgifter som den bygger på är korrekta. Genom att lämna personliga uppgifter godkänner du uttryckligen att vi får använda den för att utföra profileringsaktiviteter i enlighet med denna integritetspolicy. e. Säkerhet, hälsa, förvaltning, brottsförebyggande/upptäckt: Vi kan vidarebefordra dina uppgifter till myndigheter eller tillsynsorgan för att uppfylla lagkrav. f. Kundtjänst-kommunikation: Vi använder dina data för att hantera vår relation med dig som vår kund och för att förbättra våra tjänster och förstärka din upplevelse hos oss. g. Erbjuda skräddarsydda tjänster: Vi använder dina uppgifter för att ge information som vi anser är av intresse för dig, före, under och efter din köp och eller beställning hos oss och att personifiera de tjänster vi erbjuder till dig, till exempel specialerbjudande. i. Marknadsföring: Vi kommer från tid till annan kontakta dig med information om erbjudanden och tillhörande produkter via e-kommunikation, brev, sms eller annan tilltänkt kommunikationskanal. Du kommer att kunna välja att ta emot eller avstå från sådan kommunikation genom att ange ditt val vid beställningsfasen. Du kommer också att ges möjlighet vid varje kommunikation som vi skickar till dig att indikera om du inte längre vill ha vårt direktmarknadsmaterial. Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en rättslig grund att göra det. Den rättsliga grunden beror på orsakerna vi har samlat in och behöver använda dina personuppgifter för. I de flesta fall måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja genomförd order eller köp. Vi kan också behandla dina personuppgifter för ett eller flera av följande: Att följa en laglig skyldighet. Du har samtyckt till att vi använder oss av dina personuppgifter (t.ex. för marknadsföringsrelaterad. användning); Att skydda dina vitala intressen eller andra personers. Det är i våra legitima intressen att operera som ett försäljningsbolag (t ex för administrativa ändamål). Vi kommer inte behålla dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte som den hålls för. För att bestämma lämplig kvarhållningsperiod beaktar vi person-uppgifternas mängd, art och känslighet, syftet med vilket vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt. Vi måste också förhålla oss till den period som vi kan behöva behålla personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. (tex. för att hantera klagomål, frågor eller skydda våra lagliga rättigheter i händelse av att ett anspråk). För information om hur uppgifter behålls på ditt Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks-konto, se nedan avsnitt om Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dem på ett säkert sätt. Vi kommer också att ta hänsyn till om och hur vi över tid kan begränsa de personuppgifter vi använder och om vi kan anonymisera dina personuppgifter så att det inte längre kan associeras med dig eller identifiera dig, i så fall kan vi använda det information utan vidare information till dig. Alla betalningsuppgifter överförs via SSL via dedicerad nätverksinfrastruktur (Multiprotocol Label Switching-MPLS) och lagras i enlighet med betalkortets industristandarder för datasäkerhet (PCI DSS) via kortleverantören. Vi kan dela din information till betrodda tredje parter för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kräver att alla tredje parter har lämpliga tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, i enlighet EU-lagstiftning om dataskydd. Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks bedriver verksamhet på flera platser inom EU. Dina personuppgifter kan delas med andra företag inom Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks-gruppen. Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter med följande tredje parter för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy tex. Partner som måste leverera de tjänster du har bett om. Tillförlitliga tjänsteleverantörer som vi använder för att driva vår verksamhet, callcenter som tillhandahåller hjälp till våra kunder, molntjänst och epostmarknadsförings leverantörer som hjälper vårt marknadsföringsteam att genomföra kundundersökningar och ger riktade marknadsföringskampanjer. Kredit- och betalkortsbolag som underlättar betalningarna till oss och screening mot bedrägerier, som kan behöva information om din betalningsmetod för att behandla betalning eller säkerställa säkerheten för din betalningstransaktion. De tredjepartsleverantörer vi litar på (identifierade på vår webbsida) som erbjuder relaterade produkter och tjänster på vår webbsida: Om du väljer att köpa produkter eller tjänster som erbjuds på våra webbplatser av tredje part, kan du vara en kund hos både Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks och dessa tredje parter, och vi och våra partners kan samla och dela information om dig, till exempel dina kontaktuppgifter och din faktureringsinformation. Vi är inte ansvariga för tredje parts användning av dina personuppgifter där sådan användning är tillåten för egna ändamål. Vänligen se deras integritetspolicy för mer information. Sociala medier: Du kan komma åt sociala medier från tredje part via vår webbplats eller App eller innan du kommer till vår webbplats eller App. När du är registrerad på ditt sociala medie-konto kommer vi att få de personuppgifter du väljer att dela med oss via dessa sociala medier i enlighet med deras integritetsinställningar för att förbättra och anpassa din användning av vår webbplats eller App. Vi kan också använda sociala medier plugins på vår hemsida eller App. Som ett resultat kommer din information att delas med din sociala medieleverantör och eventuellt presenteras på din sociala medieprofil för att delas med andra i ditt nätverk. Vänligen se integritetspolicyn för dessa leverantörer av sociala medier från tredje part för att få veta mer om dessa metoder. All data som samlas in vid registrering i Sverigestudenten.se/Väla Photo /Hallbäcks-avsnittet behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Du får möjlighet att vara fortsatt inloggad på ditt Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks-konto genom att markera rutan ”behåll mig inloggad”. Det här alternativet gäller endast för datorn/enheten och webbläsaren som du använder när du markerar rutan. Om du inte vill logga in på en viss webbläsare, logga bara ut från Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks på den webbläsaren. När vår användning av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke har du möjlighet att återkalla ditt samtycke till vår behandling och ta bort dina personuppgifter när som helst genom att klicka på ”radera” -knapparna som finns i ditt Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks-konto. Vi håller dina personuppgifter i ditt Sverigestudenten.se/Väla Photo /Hallbäcks-konto så länge du håller kontot. Du kan ta bort ditt Sverigestudenten.se/Väla Photo/Hallbäcks-konto genom att klicka på ”radera” -knappen som finns i inställningarna för ditt konto. Observera att allmänna lagringsperioder gäller för alla personuppgifter vi samlat in för att ingå ett avtal med dig eller att utföra det här kontraktet eller för att vi har en laglig skyldighet att behandla det. Vår webbplats använder kakor (cookies) för att vi ska kunna förbättra vår service till dig och tillhandahålla vissa funktioner som du kan tycka vara användbara. Detta kan inkludera kakor av media och reklampartners som placeras på din dator när du besöker vår webbplats eller App. Vänligen besök våra partners webbplatser för information om deras policy för integritet och kakor. Kakor är små textfiler som överförs till datorns hårddisk via din webbläsare för att vi ska kunna känna igen din webbläsare och hjälpa oss att spåra besökare på vår webbplats, vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå de produkter och tjänster som passar dig bäst. En cookie innehåller din kontaktinformation och information. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men om du vill kan du ändra dessa webbläsarinställningar genom att acceptera, avvisa och radera kakor. ”Hjälp” – delen av verktygsfältet i de flesta webbläsare kommer att berätta för dig hur du förhindrar att din webbläsare accepterar nya kakor, hur du får webbläsaren att meddela dig när du får en ny kaka eller hur du inaktiverar kakor helt och hållet. Om du väljer att ändra dessa inställningar kan det hända att vissa funktioner och funktioner inte fungerar som avsedda. De kakor vi använder upptäcker inte någon information som lagras på datorn. För mer information om kakor och hur du stoppar att kakor installeras, besök följande webbplats: http://www.allaboutcookies.org. Vi använder spårningsspecifika program för att övervaka kundens trafikmönster och webbplatsanvändning för att hjälpa oss att utveckla webbdesign och layout. Denna programvara gör det inte möjligt för oss att fånga personliga personuppgifter. Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att: Be om information om huruvida vi har personlig information om dig, och i så fall vilken informationen och varför vi har/använder den. Begära tillgång till din personliga information (allmänt känd som ”begäran om databasåtkomst”). Detta gör att du kan få en kopia av den personliga informationen vi har om dig och kontrollera att vi behandlar den lagligt. Begära korrigering av den personliga informationen vi har om dig. Detta gör att du kan få all ofullständig eller felaktig information vi har om du korrigerad. Begära borttagning av din personliga information. På det här sättet kan du be oss att radera eller ta bort personlig information där det inte finns någon anledning till att vi fortsätter att hantera den. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort din personliga information där du har utnyttjat din rätt att invända mot hantering (se nedan). Invända mot hantering av din personliga information där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller en tredje parts) och det finns något om din speciella situation som gör att du vill göra invändningar mot hantering på den här grunden. Du har också rätt att invända mot var vi behandlar din personliga information för direkt-marknadsföring. Begära begränsning av hantering av din personliga information. På så sätt kan du be oss att avbryta hanteringen av personlig information om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas. Återkalla samtycke. Under de begränsade omständigheter där du kan ha givit ditt samtycke till insamling, hantering och överföring av din personliga information för ett visst ändamål har du rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka ditt samtycke till den specifika hanteringen. När vi har mottagit en anmälan om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla din information för det ändamål du ursprungligen enades om, om vi inte har en annan legitim grund för att göra det enligt lag. Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till din personliga information (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran om tillgång är klart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa begäran i sådana fall. Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar i innehållet kommer att meddelas dig via e-post eller ett meddelande på vår webbsida.